Котята Мейн кун от Wildbeautycoon’s Glamour and Wildbeautycoon’s Oro D’Amore

Котята Мейн Кун от Mainelynx Umbra and Wildbeautycoon’s Oro D’Amore
29.11.2017
Котята Мейн Кун от GranPatron’s Ximena and Wildbeautycoon’s Oro D’Amore
29.11.2017

Wildbeautycoon’s Glamour and Wildbeautycoon’s Oro D’Amore

Котята мейн кун от 05.09.2017 года


Кошечка мейн кун Xanni

Окрас черный мрамор

В резерве для Анны

На фото котята мэйн кун в возрасте 2 месяца


Кошечка мейн кун Xara

Окрас черный мрамор

В резерве для Натальи

На фото котята мэйн кун в возрасте 2 месяца


Котик мейн кун Xandor

Окрас черный мрамор

В резерве для Екатерины

На фото котята мэйн кун в возрасте 2 месяца