Котята мейн кун помет “K” от 11.04.2011 года от Timaracoon’s Katie Melua и Timaracoon’s Golg Digger