Котята мейн кун помет «K» от 11.04.2011 года от Timaracoon’s Katie Melua и Timaracoon’s Golg Digger